Cinio Syml

 

Ffoto gan Jaci Taylor ©

Dw i’n gwneud mwy a mwy o weithgareddau yn Gymraeg nawr, a does dim cwestiwn bod e’n diolch am y help dw i’n cael yn y dosbarth. Un rhan o fy nosbarth newydd eleni yw y cyfle i gael sgwrsiau gyda Cymry Cymraeg sy’n dod i ein helpu ni.

Dw i’n ffeindio ‘siarad bach’ yn anodd iawn yn Saesneg, dim sôn am Gymraeg! Ond mae’n bwysig, dw i’n gwybod, a dw i wedi cwrdd at llawer o bobl hyfryd, pobl lleol sy’n rhoi eu amser nhw am ddim.

Felly, cafodd Philippa Gibson (fy nhiwtor) a Jaci Taylor (o’r Canolfan Cymraeg i Oedolion) syniad — i wneud ‘Cinio Syml’ iddyn nhw i ddiolch am y help a chymorth. Felly, dydd Gwener diwethaf, cymrydodd tua hugain o ddysgwyr dros y Neuadd y Dref Aberteifi.

Ffoto gan Jaci Taylor ©

Aeth tua pumdeg o bobl i fwyta, yn cynnwys Catrin Miles, Maeres o Aberteifi, a Graham Evans, Cydweddog y Faeres – yma gyda Dyswyr y Flwyddyn Jac Forster.

Cafodd pawb ham a tato pobi, salad, quiche, cacennau arbenning, te a choffi. Ro’n ni’n brysur iawn! Oherwydd fy mod i’n gweithio fel gweinyddes, ffeindiais i fy hunain yn helpu trefnu sut i redeg y diwrnod…ro’n i’n bach yn awdurdodus, falle! Aeth popeth yn rhwydd, cawson ni cyfle i siarad gyda pobl, a chlewedais i ddim gair o Saesneg! (Wel, falle un neu ddau…) A chawson ni i gyd llawer, llawer o hwyl.

Bydd y cinio yn cael ei chynnal bob blwyddyn nawr, dw i’n siwr, a bydd cerdyn gwahodd fel tocyn aur!

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>